Accruity Regnskap AS

Gry Anette Lia
co/ Gry Anette Lia
3615
Kongsberg

Finn på kart

Accruity Regnskap AS

Phone:
91 34 01 25
Mobile:
91 34 01 25
Admin type:
Aut. regnskapsfører

Services

Årsoppgjør
Tar imot nye kunder
Lønn
Rådgivning

e-conomic customers

0-1 customers

Sett bort regnskapet - spar tid og penger

Vi er overbevist om at når du får lov til å bruke all din tid på det du er god på vil bedriften din tjene mer. Velger du å bruke Accruity Regnskap AS som din regnskapsfører, hjelper vi deg med å legge opp rutiner som minimerer tiden du må bruke på økonomi, regnskapsføring og rapportering. Du velger selv om vi skal utføre alle oppgaver fra A til Å eller om du selv skal gjøre deler av arbeidet. Vi er ett lite regnskapskontor med over 15 års lang erfaring. Hos oss får du personlig service og oppfølging. Her skal du slippe å være en kunde som forsvinner i mengden. Gjennom Accruity Regnskap AS får du også tilgan til advokater og revisorer. Våre tekniske løsninger muliggjør en arbeidsfordeling mellom deg og oss som er tilpasset akkurat din virksomhet, enten bedriften din er liten eller stor, lokal, nasjonal eller internasjonal. Ta kontakt med oss slik at vi sammen med deg kan tilrettelegge arbeidet på best mulig måte. Som kunde hos oss har du alltid mulighet for aktiv styring og kontroll, og du velger selv innholdet i din regnskapsløsning.

Vi tilbyr følgende:

* Regnskapsføring * Lønn * Offentilig rapportering (skatt, moms og arbeidsgiveravgift) * Årsoppgjør med likningspapirer og skatteberegninger * Budsjettering og kalkyler * Prosjektregnskap/avdelingsregnskap * Føring av anleggsregister * Perioderapporter til eiere og styre * Selskapsetablering (Ikke NUF) * Aksjonærarbeid -ajourhold av aksjebøker - protokollføring- styresekretær * Økonomisk rådgivning * Økonomisjef til leie/Controller funksjoner * Administrative tjenester
Du har til enhver tid tilgang til våre systemer - og kan kjøre de rapporter du til enhver tid måtte trenge. Du velger selv om du ønsker å skanne inn bilagsdokumenter og sende til oss på mail eller om du vil sende de med ordinær post. Det er også mulig å sende skannede dokumenter direkte til regnskapsprogrammet. Du kan også ha postmottak hos oss slik at vi fungerer som din postkasse. Vi skanner da inn alle dokumenter og sender deg på mail samtidig som dokumentene lagres elektronisk. Den elektroniske lagringen er i henhold til lovpålagte krav til datalagring. Du som kunde har begrenset behov for et omfattende papirarkiv. Dette er både miljøvennlig og kostnadsbesparende.

Regnskapsføring

Våre kunder arbeider i et samfunn som er konstant i bevegelse. Det inngås avtaler, opereres på nye markeder og utvikles nye produkter i et omfang som vitner om et godt og fremtidsrettet forretningsliv. Vi ønsker å tilby vår kunnskap for at våre kunder skal kunne ha fokus på sine kjerneområder og vite at økonomifunksjonen blir godt ivaretatt. Vi tilbyr følgende tjenester innen regnskapsføring: * Tilrettelegging for effektiv bilagsbehandling * Kontering og registrering av bilag * Remittering/betaling av fakturaer og likviditetsoppfølging * Prosjektregnskap/avdelingsregnskap * Fakturering * Purring/Inkasso * Avstemminger og dokumetasjon * Kunde- og leverandøroppfølging * Føring av anleggsregister * Utfylling av MVA-oppgave * Terminoppgaver Lønn * Utfylling av andre offentlige oppgaver Vi kommer gjerne og gjør jobben ute hos deg eller bistår med henting av bilag.