TALLKUNNSKAP

Øyvind Orderud
Vengsveien 46
1912
Enebakk

Finn på kart

TALLKUNNSKAP

Phone:
900 90 205
Fax:
64 00 04 11
Admin type:
Aut. regnskapsfører

Services

Årsoppgjør
Design & Layout
Lønn
Rådgivning
Konvertering

e-conomic customers

11-25 customers

Om Tallkunnskap

Innehaver Øyvind Orderud har lang erfaring fra regnskapsbyrå og tilrettelegging av økonomisystemer. Tallkunnskap er medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - NARF.

Hos Tallkunnskap får du personlig oppfølging og rådgivning. Du får også en komplett tjenesteleveranse som omfatter hele prosessen fra utvikling av rutiner til komplett årsoppgjør klart for revisjon - selvfølgelig levert med høy kvalitet og til rett tid.

Ta kontakt så vi kan sette sammen løsningen som passer for din bedrift!

En fleksibel løsning

I Norge er all regnskapsføring strengt regulert av lover og forskrifter. Det kan imidlertid være flere måter å innrette regnskapsrutinen på som alle tilfredsstiller lovkravene. Mange års erfaring har lært meg at to regnskapsoppdrag ikke er like. Jeg legger derfor vekt på at regnskapsrutinen i størst mulig grad tilpasses kundens virksomhet - slik at den oppleves som funksjonell for begge parter i regnskapsoppdraget.

Gjennom e-conomic muliggjøres en helt ny form for arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører. Ut i fra kundens ressurser og kompetanse, kan man avtale hvem som skal utføre de ulike bokføringsoppgavene og fremdriften gjennom hver bokføringsperiode. Slik oppnår man i fellesskap redusert manuelt arbeid ut i fra prinsippet om at alle transaksjoner i regnskapet registreres kun èn gang.

Mange revisorer har også fått opp øynene for verdien av å ha tilgang til kundens regnskapsdata og kunne gjøre store deler av revisjonsarbeidet på nett.

Behov for fakturasystem?

Det stilles en rekke krav til utforming av et fakturadokument. Bruker du Word eller Excel til å lage dine kundefakturaer, kan du gjøre formelle feil uten å være klar over det. Dersom du har gått til anskaffelse av ditt eget fakturasystem, har du sikkert erfart problemer rundt oppgradering til nye versjoner og risikoen for tap av data.

Bruker du e-conomic som ditt fakturasystem, slipper du disse bekymringene. Til en fast pris per måned kan du lage et ubegrenset antall faktura og være trygg på at de formelle kravene er oppfylt. Backup av data og oppgraderinger til nye versjoner håndteres uten at du trenger å tenke på dette. Systemet er alltid tilgjengelig så lenge du har tilgang til internett.

Jeg konfigurerer systemet etter ditt ønske og du får full opplæring i hvordan det brukes. Fakturaene bokføres direkte i regnskapssystemet slik at både du og din regnskapsfører sparer tid. Du kan også sende purringer direkte fra systemet dersom din kunde ikke betaler innen forfall. Både faktura og purringer sender du enkelt til dine kunder som e-post eller med tradisjonell postgang.