Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Foretaksform – Hva er foretaksform?

Foretaksform er virksomhetens formelle organisasjonsform og gir retningslinjer overfor blant annet ansvarsforhold, skatt, revisjonsplikt med mer.

e-conomic regnskapsprogram er et komplett regnskapsprogram til alle slags virksomheter, uansett hvilken foretaksform som gjelder. Prøv e-conomic regnskapsprogram gratis i 14 dager, og få tilgang til hele regnskapsprogrammet øyeblikkelig.

Foretaksform er den offisielle betegnelsen på hvordan virksomheten er organisert og hvilke bestemmelser overfor gjeld, forpliktelser med mer som er gjeldende. Foretaksformen bestemmes ved oppstart av en ny virksomhet og er regulert av Foretaksregisterloven. Man kan også bruke begrepet organisasjonsform istedenfor foretaksform.

Hvordan velger man foretaksform?

Ved valg av foretaksform er det en del spørsmål man burde stille seg innen man tar det endelige valget:

  • Hvilken risiko er du villig til å ta?
  • Hvilken kapital har du til rådighet?
  • Hvilke regnskapskrav skal du oppfylle?
  • Hva betyr retningslinjene for skatt for ditt valg?
  • Er du innstilt på at opplysninger om din virksomhet blir tilgjengelige offentlig?

Generelt kan man ikke si hva som er den mest hensiktsmessige foretaksformen. Som regel er det en vurdering som må tas på bakgrunn av forholdet mellom inntjeningsmuligheter og risiko.

Ulike foretaksformer

De vanligste foretaksformene ved etablering er som regel:

De siste årene har det også blitt stadig mer populært med et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), som vil si å registrere foretaket som et aksjeselskap i utlandet, med en norsk avdeling registrert i Brønnøysundsregistrene. I tillegg til dette gjelder særlige foretaksformer i offentlig sektor, blant annet statsforetak, interkommunalt selskap og kommunalt foretak.

Videre informasjon om foretaksform

For ytterligere informasjon om foretaksformer – hva som passer deg og hva du skal velge, henviser vi til en advokat, bedriftsrådgiver eller en revisor fra vår revisorliste

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.