Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Fakturaprogram - Hva er et fakturaprogram?

Et fakturaprogram gir deg mulighet for å produsere og utstede salgsdokumenter, i stedet for å gjøre dette manuelt.

I e-conomic regnskapsprogram kan du opprette, sende og bokføre fakturaer. Klikk her dersom du vil vite mer om hvilke funksjoner som tilbys i fakturaprogrammet.

Et fakturaprogram er et program som gjør det enklere og ha oversikt over dine fakturaer, og hjelper deg med å opprette og utstede fakturaer.

Fakturaprogram kan brukes til å sende salgsdokumenter

Salgsdokumenter kan være fakturaer, regninger, notater og kvitteringer som selger utsteder, og om sluttsedler og avregningssedler, også når dokumentene er laget på vegne av selgeren. Loven stiller meget strenge krav til innholdet i en faktura, og den kan kun utstedes fra et godkjent fakturaprogram.

Fakturaprogrammet i e-conomic

I e-conomic sitt fakturaprogram kan du bruke våre ferdige fakturamaler der du kan plotte inn den informasjonen som du trenger for utsendelse til dine kunder. Du kan også designe din helt egen faktura dersom du skulle ønske dette. I vår online hjelpefunksjon e-copedia kan du lese mer om design og layout av fakturaer i e-conomic.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.