Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Faktura - Hva er en faktura?

En faktura er et salgsdokument, som hører sammen med omsetning av varer og tjenester.

I e-conomic fakturaprogram som inngår i regnskapsprogrammet kan du bruke ferdige fakturamaler eller designe din helt egen faktura. Her kan du lese mer om hvordan du sender faktura med e-conomic.

En faktura blir altså laget for noe som selges, om dette er en vare eller en tjeneste. Et eksempel på faktura kan være en regning for betaling av snekkerarbeid som er utført.

Hvordan lage en faktura?

Det er visse krav for hva en faktura faktisk skal inneholde for å være godkjent. Når du lager en faktura må du sørge for at den inneholder dato for utsendelse, samt selgers navn og organisasjonsnummer. Den må også inneholde kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer (utenom når det gjelder kontantfaktura), beskrivelse av varen eller tjenesten og kvantum av det som er levert.

Når skal en faktura sendes ut?

En faktura kan være grunnlag for selgers bokføring av inntektene for de solgte varene fakturaen er sendt ut for. Fakturaen burde derfor lages før man bokfører inntekten. Noen ganger må også kjøper ha fakturaen for å bokføre kjøpstransaksjonen hos seg selv, for eksempel hvis en virksomhet kjøper råvarer som skal brukes i produksjon av varer som selges videre.

Det er ulike regler og tidsfrister for utsendelse av fakturaer. Disse fristene kommer an på hva slags vare, eller hva slags tjeneste, som fakturaen gjelder. Hvis du lurer på hvilke frister som gjelder for hvilke varer, så henviser vi til Regjeringens nettsider.

Faktura i e-conomic

I e-conomic regnskapsprogram kan du enkelt opprette og sende fakturaer, for deretter å bokføre fakturaen. Hvis du vil lære mer om hvordan fakturaer bokføres i e-conomic, kan du lese mer i vår online hjelpefunksjon e-copedia.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.