Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Elektronisk arkiv – Hva er et elektronisk arkiv?

Elektronisk arkiv er lagring av dokumenter på internett eller på annet elektronisk utstyr.

Med e-conomic regnskapsprogram kan du få tilgang til tilleggsmodulen Skanning. Ved bruk av denne, kan du arkivere viktige bilag i elektronisk format.

Elektronisk arkiv er ofte en lett, sikker og oversiktlig måte å oppbevare dokumenter på.

Fordelen med et elektronisk arkiv

Det som er positivt med å ha et elektronisk arkiv, er at det elektroniske arkivet kan sikre langsiktig lagring av viktige papirer. Dersom det skulle oppstå en brann ville nok papirer i et fysisk arkiv bli brent opp, mens papirer i det elektroniske arkivet vedvarer. Det er altså mindre sjanse for å miste verdifull informasjon.

Man sparer seg også for plassen ved å fysisk oppbevare papirene, og behøver ikke å rydde opp i disse på samme måte. I tillegg er det enklere å søke gjennom dokumenter som er lagret elektronisk, enn å fysisk bla igjennom alle papirene man har liggende. Bruk av elektronisk arkiv gjør dermed at man sparer ressurser.

Konvertering fra fysisk arkiv til elektronisk arkiv

For å flytte papirer fra fysiske arkiv til elektroniske arkiv, må man som regel skanne inn dokumentene. Ved bruk av fakturaskanning kan et viktig papirdokument legges inn på en PC eller liknende. Det fysiske papiret blir altså konvertert til en digital fil som lagres i det elektroniske arkivet.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.