Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

EAN-kode - Hva er en EAN-kode?

EAN-kode er en strekkode som benyttes til vareidentifikasjon, og er det mest utbredte kodesystemet i verden som merker varer som selges i butikker i hele verden.

e-conomic er et komplett regnskapsprogram til alle slags virksomheter. Klikk her hvis du vil prøve e-conomic regnskapsprogram gratis i 14 dager, og få tilgang til hele regnskapsprogrammet øyeblikkelig.

EAN står for European Article Numbering og er en strekkode som brukes for å merke varer. EAN-koder brukes over hele verden for å identifisere varer, og gjør vareidentifikasjon automatisk og hurtig.

EAN-koder brukes til vareidentifikasjon

EAN-koder er strekkoder som kan leses maskinelt. Et tallkodesystem forteller maskinen hvilken vare som blir «lest». Når maskinen leser koden, finner den frem til all informasjon som er tilgjengelig om varen.

Det er mest vanlig å bruke EAN-koder for salg av varer, billetter, og andre typer objekter som skal selges og identifiseres.

For eksempel har nesten alle plagg til salgs i klesbutikker en EAN-kode på prislappen. Denne koden inneholder da viktig informasjon om varen, som pris og størrelse, og den butikkansatte behøver kun å scanne strekkoden i stedet for å skrive inn informasjonen manuelt.

Fordelen med EAN-koder

Når man bruker EAN-koder, behøver man først og fremst ikke å taste inn all informasjonen manuelt på en datamaskin, fordi maskinen kan lese denne automatisk. Bruk av kodene til vareidentifikasjon gjør altså arbeidet lettere og raskere, og kan spare en virksomhet tid og penger.

EAN-koder er også positivt for å føre salgsstatistikk, og for å telle varelageret og liknende. Det er også mindre sjanse for å gjøre feil i føring av informasjon, fordi all informasjonen ligger i koden og dette gjøres ikke manuelt.

Oppbygging av EAN-koder

Selve EAN-koden består av en rekke svarte og hvite vertikale streker, og bak denne strekkoden ligger det et tallkodesystem som identifiserer varen. Vanligvis består denne tallkoden av 13 sifre (12 siffer + kontrollsiffer).

Den 13-sifrede tallkoden kan sammenlignes med et personnummer, der alle varer har et unikt nummer som forteller hvilket firma som har levert varen, samt varens navn og annen informasjon.

De ulike tallene representerer ulik informasjon, og har faste plasseringer i tallkoden. De to første sifrene i koden representerer f.eks. hvilket land varen kommer fra, der norske varer vil starte med sifrene 70.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.