Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Driftsutgift – Hva er en driftsutgift?

Driftsutgifter er alle utgifter som tilhører den løpende driften i en virksomhet.

e-conomic gir deg en god oversikt over dine driftsutgifter. Prøv e-conomic regnskapsprogram gratis i 14 dager, og du får tilgang til hele regnskapsprogrammet øyeblikkelig.

Driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten. Det kan for eksempel være strøm eller lønnskostnader. Man kan også bruke uttrykket driftskostnader.

Faste og variable driftsutgifter

Driftsutgiftene kan deles opp i variable og faste driftsutgifter.

De variable kostnadene er direkte knyttet til produksjonen. De variable driftsutgiftene øker når produksjonen øker, og minker når produksjonen minker. For eksempel kan variabel driftsutgift være utgift for råvare som er direkte knyttet til produksjon av varen.

Faste driftsutgifter er ikke avhengig av produksjonsvolum, men relativt faste. Eksempel på faste driftsutgifter er leie av lokaler, som ikke er direkte knyttet til om man eksempelvis produserer 100 eller 105 varer.

Bokføring av driftsutgifter

Driftsutgifter skal bokføres etter sammenstillingsprinsippet som er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene. Dette prinsippet sier at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Driftsutgifter i e-conomic

Driftsutgifter skal kostnadsføres i den perioden de tilhører. Her kan du lese mer om hvordan kostnader bokføres.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.