Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Dimensjon – Hva er dimensjon?

Dimensjon er en tilleggsmodul i e-conomic som gjør at man kan bokføre på avdelingsnivå, og få oversikt over hver enkelt avdelings resultater.

Med tilleggsmodulen Dimensjon kan du få oversikt over hvilke avdelinger i din virksomhet som er lønnsomme, og hvilke som går med underskudd. Her kan du lese mer om tilleggsmodulen Dimensjon.

I e-conomic brukes begrepet dimensjon om en tilleggsmodul som gir deg muligheten til å føre det som kalles avdelingsregnskap. Et slikt regnskap handler om at regnskapet føres for hver enkelt avdeling, og ikke for hele virksomheten under ett.

Hva er fordelen med Dimensjon?

Når man fører regnskap slik som i modulen Dimensjon, så deler man altså opp bokføringen tilhørende hver enkeltstående avdeling. På denne måten får man oversikt over hver enkelt avdelings resultater.

Ved å analysere resultatet til hver avdeling, kan man enkelt få en oversikt over hvilke avdelinger som går med overskudd – og hvilke som går med underskudd. Når man ser hvilke som går med underskudd, kan man vurdere om noen tiltak skal gjennomføres for at denne avdelingen skal gjøre det bedre.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.