Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Dekningspunkt – Hva er et dekningspunkt?

Et dekningspunkt forklarer i hvilket punkt omsetning og kostnader er like.

Få en enkel oversikt over omsetning og kostnader med e-conomic regnskapsprogram. Prøv e-conomic regnskapsprogram gratis i 14 dager, og få tilgang til hele regnskapsprogrammet øyeblikkelig.

Dekningspunktet forteller oss når inntektene dekker utgiftene, dvs. når profitten er null. Begrepet nullpunktsomsetning blir også brukt synonymt med dekningspunkt. På engelsk anvender man ordet break-even som også kan brukes på norsk.

Formålet med et dekningspunkt

Et dekningspunkt brukes av virksomheter for å finne ut hvor mye som må selges av et produkt for at kostnadene skal dekkes. Dekningspunktet kan dermed sies å være det skjæringspunktet hvor salgsvolumet går fra å være ulønnsomt til å gi fortjeneste.

Beregning av dekningspunkt

Dekningspunktet kan beregnes på to måter, enten i enheter eller kroner. Formelen for dekningspunkt i enheter beregnes slik:

Slik beregner du dekningspunktet

Svaret vil forklare hvor mange enheter som må selges av et produkt for at resultatet blir null.

Formelen for dekningspunkt i kroner beregnes slik:

Slik beregner du dekningspunkt i kroner

Svaret vil forklare hvor mye det skal selges for dersom resultatet skal bli null. For å beregne dekningsgraden, må man ta dekningsbidraget i prosent av salgspris, evt. salgsinntekt.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.