Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Debitor - Hva er en debitor?

Utrykket debitor brukes gjerne for å betegne en som skylder et pengebeløp, eller en som skylder noe annet, for eksempel et parti med varer.

I e-conomic regnskapsprogram kan du enkelt opprette nye kunder og umiddelbart sende dem tilbud eller faktura. I vår online hjelpefunksjon kan du lese om hvordan man oppretter en ny kunde i e-conomic.

En debitor skylder penger til det som heter kreditor. Kreditor har altså penger til gode som skal mottas fra debitoren.

Debitor i regnskapsmessig forstand

Det er vanlig å bruke ordet debitor synonymt med ordet kunde. Dette vil si at man kan være en debitor dersom man går og kjøper en vare og er en handlende kunde. I regnskapsmessig forstand brukes uttrykket debitor mer om et forhold mellom kunde og leverandør, hvor forholdet er mer langsiktig.

Debitor i lån

Dersom man har et lån på et hus, er huseieren debitor og skylder banken (kreditor) penger. Generelt kan man si at man er debitor dersom man har lånt penger hos en bank og liknende.

Debitorkartotek

En debitor kan da være en person eller et firma. Har en virksomhet mange debitorer, er det vanlig å opprette et kundekartotek som er det samme som debitorkartotek.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.