Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Bruttofortjeneste - Hva er bruttofortjeneste?

Bruttofortjeneste viser forskjellen mellom salgspris og innkjøpspris, og viser dermed hvor mye man tjener på en vare.

Bruttofortjenesten regnes ut automatisk når du oppretter en fakturalinje i e-conomic regnskapsprogram. Les mer om mulighetene ved å føre regnskap på nett med et innebygd fakturaprogram.

Å regne ut fortjenesten i brutto for en vare kan gi en pekepinn på hvor mye man tjener på denne varen.

Utregning av bruttofortjeneste

Salgspris - varekostnad = Bruttofortjeneste i kroner

Bruttofortjenesten i kroner vil være lik avansen. Når den er utregnet i prosent vil den likevel alltid være lavere enn avansen siden bruttofortjenesten baserer seg på salgspris, mens avansen baseres på varekostnad.

Både salgspris og varekostnad skal være ekskludert mva. Virksomheter som ikke er mva-registrert må bruke innkjøpspris inkludert mva.

Bruttofortjeneste i prosent

Bruttofortjenesten i prosent er ofte brukt og beregnes på følgende måte:

(Bruttofortjenesten / Salgspris) x 100 = Bruttofortjeneste i %

Eksempel på utregning av bruttofortjeneste

Du selger en DVD-spiller. Salgsprisen er 1.000 kr. og innkjøpsprisen er 500 kr.

1.000 - 500 = 500
Bruttofortjenesten er på 500 kr.

Hvis du vil beregne bruttofortjenesten i prosent vil regnestykket se slik ut:
(500/1.000) x 100= 50
Bruttofortjenesten er på 50%

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.