Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Break-even – Hva er break-even?

Break-even forteller i hvilket punkt inntekter og utgifter er lik hverandre, det vil si når resultatet er i null.

Få en enkel oversikt over inntekter og utgifter med e-conomic regnskapsprogram. Prøv gratis i 14 dager, og få tilgang til hele regnskapsprogrammet øyeblikkelig.

Break-even forteller oss når inntektene dekker utgiftene, det vil si når resultatet er lik null. I Norge kan man også bruke ordene nullpunktsomsetning eller dekningspunkt istedenfor break-even.

Formålet med break-even

Break-even brukes av bedrifter for å finne ut i hvilket punkt et produkt går fra å være ulønnsomt til å bli lønnsomt. Break-even vil altså gi et svar på hvor mye som må selges av et produkt for at kostnadene skal dekkes.

Beregning av break-even

Break-even utregnes på samme måte som dekningspunkt.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.