Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Bokføringsforskriften - Hva er bokføringsforskriften ?

Bokføringsforskriften bestemmer sammen med bokføringsloven hvilke regler som gjelder for alle bokføringspliktige.

e-conomic er et komplett regnskapsprogram til alle slags virksomheter. Klikk her hvis du vil prøve e-conomic regnskapsprogram gratis i 14 dager, og få tilgang til hele regnskapsprogrammet øyeblikkelig.

Bokføringsforskriften, eller forskrift om bokføring, er en samling av regler som et supplement til loven, som man må forholde seg til når man arbeider med bokføring.

Hva omfatter bokføringsforskriften?

Bokføringsforskriften omfatter plikten til løpende bokføring, dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger.

Forskrift om bokføring spesifiserer blant annet hva slags arbeidstimer som skal bokføres ved salg av tjenester, samt hva en faktura skal inneholde ved salg av varer og tjenester og ajourhold av regnskapet.

For mer detaljert informasjon om hvilke regler som gjelder i bokføringsforskriften, henvises det til Lovdatas nettsider.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.