Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Bilagsregistrere – Hva er bilagsregistrering?

Bilagsregistering er å føre alle virksomhetens transaksjoner inn i regnskapet, slik at man får oversikt over alle kjøp og salg som har funnet sted.

Når du bilagsregistrerer i e-conomic regnskapsprogram, så må du opprette posteringer. Her kan du lese mer om å opprette postering for 5 ulike bilagstyper.

Ved bilagsregistrering sørger man for at dokumentasjonen på de ulike transaksjonene som har funnet sted i bedriften blir ført ned i regnskapet. Å føre ned transaksjoner betyr at man skal registrere virksomhetens kjøp og salg.

Bilagsregistrering er det samme som det som heter bilagsføring, det er bare to måter å si samme sak på.

Debet og kredit i bilagsregistrering

Når man registrerer bilag, skal hver registrering føres med like store beløp opp mot debet og kredit. Debet er et begrep innenfor regnskapsføring som betyr å postere på venstresiden av en konto, der kredit betyr det motsatte – altså å postere på høyresiden av en konto.

Når man registrerer samme bilag i både debet og kredit, kalles det dobbel bokføring. Dette er et prinsipp som gjør at når man registrerer transaksjonene med like stort beløp i debet og kredit, blir summen av posteringene null. På denne måten oppnår man balanse i regnskapet.

Eksempler på bilagsregistrering

All slags dokumentasjon på transaksjoner som har funnet sted, skal registreres. Inngående faktura eller utgående faktura er eksempler på bilag som man må registrere. Man kan også registrere bankbilag.

Du skal dermed for eksempel bilagsregistrere en inngående faktura når du kjøper varer fra en av dine leverandører. Dette kan registreres i debet på innkjøp av varer og inngående moms, samt i kredit på leverandørgjeld.

Bilagsregistrering i e-conomic

I e-conomic regnskapsprogram kan du enkelt registrere og håndtere bilag. Du kan også raskt tilbakeføre et bilag dersom du har gjort en feil i bokføringen. Her kan du lese mer om hvordan du tilbakefører bilag i e-conomic.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.