Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Betalingspåminnelse – Hva er en betalingspåminnelse?

En betalingspåminnelse kan sendes ut til en kunde etter at den opprinnelige fakturaen har forfalt, for å minne kunden på at det mangler en innbetaling.

Purrefunksjon finnes i e-conomic fakturamodul som hjelper deg med å sende ut betalingspåminnelser. Se hvordan e-conomic hjelper deg med å sende faktura og følge opp på dine kunder.

Alle regninger har en forfallsdato. Det vil si at kunden må betale regningen innen den bestemte datoen. Dersom fakturaen ikke er betalt innen denne fristen, kan man 14 dager etter denne datoen sende en betalingspåminnelse for å minne kunden på at det mangler en innbetaling. Betalingspåminnelse kan også kalles purring.

Hvor stor kan betalingspåminnelsen være?

Det er mulig å kreve et gebyr for å sende ut en betalingspåminnelse, dette kalles purregebyr. Purregebyr reguleres etter Inkassoforskriftens § 1-2. Betalingspåminnelsen som sendes ut må ha en betalingsfrist på minst 14 dager.

Det er maksimum to betalingspåminnelser man kan kreve gebyr på. Renter kan kreves fra den dagen regningen skulle ha vært betalt, til forfall på betalingspåminnelsen. Det kan kreves inn et gebyr lik en tidel av den gjeldende inkassosatsen når det sendes ut en betalingspåminnelse. Per 01.01.2014 er maksimumsgebyret for purrenota kr 64,-.

Betalingspåminnelse er ikke det samme som betalingsoppfordring

Hvis betalingspåminnelser ikke betales, kan man sende inkassovarsel. Dersom et inkassovarsel ikke er betalt innen fristen på minst 14 dager, kan saken sendes til inkasso. Det er i dette tilfellet at en betalingsoppfordring kan sendes ut.

Betalingspåminnelser i e-conomic

I e-conomic regnskapsprogram kan du enkelt utarbeide betalingspåminnelser. I e-copedia kan du lese mer om betalingspåminnelser og selve purreprosedyren.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.