Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Betalingsevne – Hva er betalingsevne?

Betalingsevne benyttes til å beskrive firmaets kortsiktige kjøpekraft på bakgrunn av kontanter og beholdninger, som lett kan omsettes.

e-conomic er et komplett regnskapsprogram til alle slags virksomheter. Prøv e-conomic regnskapsprogram gratis i 14 dager, og få tilgang til hele regnskapsprogrammet øyeblikkelig.

Å ha god betalingsevne, vil altså si at virksomheten har en god evne til å innfri sine betalingsforpliktelser. Det vil si at virksomheten kan betale sine leverandører for varer eller ytelser den har bestilt. Det er vanlig å bruke ordet betalingsevne for å forklare ordet likviditet, og mange kan bruke disse to begrepene som synonymer.

Betalingsevne i en virksomhet

For å få bedre innsikt i betalingsevnen til en virksomhet, kan det være nyttig å ha et likviditetsbudsjett som gir oversikt over tilgjengelige kontanter.

Man kan også se på virksomhetens beregning av likviditetsgrader, som er viktige nøkkeltall i en selskapsanalyse. Betalingsevne utregnes på samme som likviditetsgrader, som er nivået på en virksomhets likviditet.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.