Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Avslutningsbalanse – Hva er en avslutningsbalanse?

Avslutningsbalansen viser summen av eiendeler og gjeld i slutten av en regnskapsperiode.

En avslutningsbalanse må utarbeides i slutten av et regnskapsår. Les mer i vår online hjelp e-copedia om effekten av å avslutte et regnskapsår.

Avslutningsbalansen er altså balanseverdien av eiendeler og gjeld ved slutten av en periode. Utgående balanse (UB) er et annet vanlig uttrykk for avslutningsbalanse.

Avslutningsbalanse i saldobalanserapport

Avslutningsbalansen vises i en saldobalanserapport. I denne inngår sum av eiendeler og hvordan disse er finansiert med egenkapital og gjeld.

Avslutningsbalansen fra ett år blir inngående balanse for neste år

Avslutningsbalansen fra en periode eller regnskapsår brukes som inngående balanse i neste periode eller regnskapsår. Les mer om effekten av å avslutte et regnskapsår.

Avslutningsbalanse i e-conomic

Dersom du skal gå fra et annet regnskapsprogram til e-conomic ved begynnelsen av et år, benyttes avslutningsbalansen fra det forrige året i denne overgangen. I e-copedia forklares det nærmere hvordan du gjennomfører overgangen fra et annet regnskapsprogram til e-conomic.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.