Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Avskrivning - Hva er avskrivning?

Å avskrive er å fordele en varig eiendels verdi over flere regnskapsperioder, slik at kostnaden i hver periode tilsvarer verdifallet i perioden.

Ved hjelp av tilleggsmodulen Anleggsmidler kan du utvide ditt e-conomic regnskapsprogram og avskrive dine anleggsmidler. Les mer om hvordan du kan avskrive anleggsmidler i vår e-copedia.

Avskrivning gjør altså at man ikke kostnadsfører den totale utgiften ved kjøp av et varig driftsmiddel på en gang, men fordeler den ut over driftsmiddelets levetid. Dette er fordi at man forventer at slike eiendeler, som for eksempel en produksjonsmaskin, har lenger levetid enn kun én regnskapsperiode.

Ulike avskrivningsmetoder

Det mest vanlige er å avskrive lineært. Lineær avskrivning vil si at det avskrives med et like stort beløp hvert år.

Alternativet er å bruke saldoavskrivning. Når man bruker denne metoden, avskriver man en prosentsats av den gjenværende verdien, det vil si den som er bokført.

Eksempel på avskrivning

En maskin som koster 100 000 kroner i anskaffelse, har en brukstid på fem år. Dersom verdifallet er like stort hvert år, bruker man lineær avskrivning og avskrivningen blir 20 000 kroner per år.

Hva sier loven om avskrivninger?

Loven sier at anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost, og at anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.