Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Avdelingsregnskap - Hva er et avdelingsregnskap?

Avdelingsregnskap innebærer at man kan knytte bokføringen av inntekter og utgifter til den avdelingen de hører til, slik at man kan se hvordan de ulike avdelingene gjør det økonomisk.

I e-conomic regnskapsprogram kan du legge til tilleggsmodulen Dimensjon, som tillater deg å føre regnskap for hver enkelt avdeling i din virksomhet. Les mer om tilleggsmodulen Dimensjon.

Avdelingsregnskap er et regnskap som er delt opp i ulike avdelinger, i stedet for å ha ett overordnet regnskap for hele bedriften. Det er også vanlig å kalle avdelingsregnskap for standardregnskap.

Fordelen med avdelingsregnskap

Ved bruk av avdelingsregnskap får man en oversikt over et eventuelt overskudd eller underskudd på hver enkelt avdeling separat. Dette kan gi et bedre styringsgrunnlag og beslutningsgrunnlag.

Om virksomheten for eksempel går i underskudd, og man bruker avdelingsregnskap, kan man se om det er alle, noen eller bare én avdeling som går i underskudd. Hvis én enkelt avdeling går i underskudd, kan man undersøke hva som er årsaken til det i kun denne avdelingen, uten å måtte undersøke hele virksomheten.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.