Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Arbeidsgiveravgift – Hva er arbeidsgiveravgift?

Arbeidsgiveravgift er en skatt som arbeidsgivere er pliktige til å betale av lønnskostnader for alle sine ansatte.

e-conomic er et komplett regnskapsprogram til alle slags virksomheter. Klikk her hvis du vil prøve e-conomic regnskapsprogram gratis i 14 dager, og få tilgang til hele regnskapsprogrammet øyeblikkelig.

Arbeidsgiveravgiften er et påslag på lønnskostnader. Avgiften skal være med å finansiere folketrygdens utgifter i Norge, så altså skal arbeidsgiveravgiften betales inn til Folketrygden. Prosentsatsen varierer mellom 0 og 14,1 %.

Når skal man betale arbeidsgiveravgift?

Alle som har ansatte i sin tjeneste, plikter å betale arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn, feriepenger og eventuelt annen avgiftspliktig godtgjørelse.

Som regel er det arbeidsgiveravgift på alt du skal trekke skatt av. Et viktig tillegg er at du skal betale arbeidsgiveravgift av feriepenger.

Arbeidsgiveravgiften kalkuleres etter geografisk differensiering

Arbeidsgiveravgiften er differensiert geografisk. Det vil si at avgiftens prosentsats avhenger av hvilken geografisk sone man tilhører. Det er virksomhetens lokalisering og ikke bostedskommune til de ansatte som avgjør valg av sone. Prosentsatsen er som regel høyere i tettbebodde områder.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.