Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

API - Hva er API?

API er forkortelse for Application Programming Interface og er et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig at flere programmer kan kommunisere med hverandre.

I e-conomic regnskapsprogram kan du legge til tilleggsmodulen API som gjør at du kan integrere ulike systemer med ditt e-conomic program. Her kan du lese mer om tilleggsmodulen API.

API gjør det mulig for informasjon å overføres automatisk mellom ulike programmene som er koblet sammen. På norsk kalles API for applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt.

Muligheter ved bruk av API

Hvis man bruker API, blir det mulig å utveksle data på tvers av programmer. Det er vanlig at store programsystemer som for eksempel Microsoft lager API-er slik at eksterne kan lage applikasjoner som passer til systemet og tilføyer ekstra funksjonalitet.

Fordelen med API

Den største fordelen ved å bruke API, er at man lett kan overføre opplysninger mellom programmer. Dette gjøres automatisk slik at man slipper å manuelt bruke tid på denne overføring av data fra for eksempel et lønnsprogram til regnskapsprogram.

API gjør det også lettere å utvikle et nytt program, fordi det kan gi forbindelse og adgang til de byggeklossene som skal brukes i utviklingen. Når opplysningene er lett tilgjengelige, gjør det at man lettere kan få ting til å arbeide sammen.

API i e-conomic

e-conomic har mange samarbeidspartnere, såkalt apps, som kan integreres til e-conomic gjennom vår åpne API. Det kan for eksempel være et lønnsprogram eller en nettbutikk man har lyst til å integrere, og det kan man altså gjøre ved å aktivere API under "Innstillinger" i din lisens. Dette er en tilleggsmodul i e-conomic og koster ikke noe ekstra.

Andre eksempler på integrasjonsmuligheter er kassesystemer, CRM-programmer, inkasso og andre administrasjonsprogrammer.

Du kan lese mer om API på e-conomic sin hjelpeside e-copedia.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.