Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Anleggsmidler - Hva er anleggsmidler?

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler inkluderer produksjonsutstyr, kontormaskiner, bygninger, tomt og lignende.

I tilleggsmodulen Anleggsmidler kan du enkelt oprette, administerere og avskrive dine anleggsmidler. Les mer om hvordan du bruker tilleggsmodulen Anleggsmidler i e-conomic regnskapsprogram.

Anleggsmidler er en del av en virksomhets eiendeler.

Verdivurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler skal verdivurderes til anskaffelseskostnaden og skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Dette vil si at utgiften som påløp ved anskaffelsen skal kostnadsføres over anleggsmiddelets økonomiske levetid i resultatregnskapet.

Anleggsmidlenes regnskapsmessige verdi blir derfor redusert (med unntak av tomt og bygninger) ved bruk av ulike metoder for avskrivning. Bedriften må selv estimere en rimelig levetid for anleggsmiddelet, som brukes i utregningen av avskrivningskostnadene.

Anleggsmidler skal også nedskrives dersom det skjer noen verdifall som ikke ser ut til å gå over med det samme.

Anleggsmidler er mindre likvide

Anleggsmidler er en del av realkapitalen i en virksomhet. Kjennetegn ved realkapital er at den er mindre likvid, det vil si at anleggsmidlene ikke er raskt omsettelige. Dette er på grunn av at det kan ta lang tid å selge en maskin brukt til produksjon, og den kan dermed ikke gjøres raskt om til kontanter.

Anleggsmidler i e-conomic

Tilleggsmodulen Anleggsmidler gir deg mulighet til å håndtere dine anleggsmidler på en enkel måte. I vår online hjelpefunksjon e-copedia får du forklart hvordan du blant annet legger til et anleggsmiddel.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.