Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Aktiva - Hva er aktiva?

Aktiva er et uttrykk for den delen av balansen hvor firmaet har sine eiendeler. Dette omfatter gjenstander og rettigheter som har formuesverdi i firmaet.

e-conomic er et komplett regnskapsprogram til alle slags virksomheter. Klikk her hvis du vil prøve e-conomic regnskapsprogram gratis i 14 dager, og få tilgang til hele regnskapsprogrammet øyeblikkelig.

Aktivaene består av de to hovedgruppene omløpsmidler og anleggsmidler. Dette er altså det samme som det som heter realkapital.

Aktiva i balansen

Alle regnskapspliktige virksomheter må utarbeide en balanse som viser selskapets økonomiske stilling etter å ha avsluttet en periode. Balansen består av eiendeler, egenkapital og gjeld, hvor summen av eiendeler svarer til summen av egenkapital og gjeld.

Det er den delen av balansen som heter eiendeler som tilsvarer aktiva. På den annen side er passiva egenkapital og gjeld.

Aktiva i e-conomic

I e-conomic regnskapsprogram kan du legge til modulen Anleggsmidler. I denne kan du blant annet avskrive den delen av dine aktiva som er anleggsmidler. Les mer om hvordan tilleggsmodulen Anleggsmidler fungerer i vår online hjelpefunksjon e-copedia.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.