Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

A konto - Hva er a konto?

A konto er en delinnbetaling av forventet kostnad i en periode. Innbetalingen dekker ikke en spesifikk gjeldspost, men er et generelt avdrag.

Gjennom tilleggsmodulen Prosjektstyring kan du fakturere a konto. Les mer om tilleggsmodulen Prosjektstyring som kan utvide ditt e-conomic regnskapsprogram.

A konto brukes vanligvis ved strømbetaling, men kan også brukes ved entreprenørarbeid og liknende.

A konto brukes av strømleverandører

I praksis brukes a konto ofte av strømleverandører som opererer med kvartalsvise perioder. Regningen som da sendes ut for hver periode er vanligvis basert på kostnaden for en tidligere periode.

Beløpet beregnes ut fra de gjeldende priser ved utsendelse av a konto-regningen. A konto betalingen står altså for forventet bruk av strøm i en periode.

Den faktiske kostnaden avregnes senere

Når den faktiske kostnaden regnes ut senere, sammenliknes denne med a konto-betalingen som er gjennomført. Differansen mellom disse to vil da faktureres eller krediteres. Dette vil si at man må betale mer dersom man har betalt for lite og faktisk forbruk var høyere enn forventet, eller få tilbake penger dersom man har betalt for mye.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.