Maestro-integrasjon for årsoppgjør

Sub title

Utarbeid et komplett årsoppgjør med alle skjema og dokumenter.

Fordeler ved denne appen

 • Programvare for årsoppgjør
Appen er en del av:

Utarbeid et komplett årsoppgjør med alle skjema og dokumenter.

Maestro Årsoppgjør er markedsledere innen programvare for årsoppgjør. Programmet utarbeider komplett årsoppgjør for AS og personlige selskaper og har integrasjon med Altinn.      

Icon

Maestro Årsoppgjør
Denne appen er utviklet av

Company address

Maestro Soft AS
Karenlyst Allé 8b
Pb 403 Skøyen
0213 OSLO
Norway

Integrert med e-conomic

Maestro Årsoppgjør er integrert med e-conomic, slik at du kan overføre alle data fra ditt regnskap i e-conomic til ditt årsoppgjør i Maestro.

Fleksibelt og brukervennlig

Maestro Årsoppgjør er fleksibelt og brukervennlig. Programmet har vært på markedet i 20 år og benyttes i dag av et stort antall brukere. Høy faglig og teknisk kvalitet kjennetegner programmet og en nylig gjennomført kundeundersøkelse viser at brukerne er meget fornøyde.

Best på Altinn

Maestro Årsoppgjør er det fagsystemet som leverer flest elektroniske innleveringer via Altinn. Tett samarbeid med myndighetene gjør at programmet er helt i forkant og med på å sette standarden for elektroniske innleveringer.

Muligheter

Med utgangspunkt i foreløpig saldobalanse kan brukeren utarbeide et komplett årsoppgjør med alle skjema og dokumenter. Programmet beregner de skattemessige posisjoner som er gjeldende til enhver tid og kommer med forslag til skattestørrelse, utbytte og konsernbidrag. På bakgrunn av disponeringen av årsresultatet utarbeider programmet automatisk det offisielle regnskapet og kommer med forslag til noter.

Maestro tilbyr også flere tilleggsmoduler til Maestro Årsoppgjør for utarbeidelse av nøkkeltallsanalyser, konsernregnskap og perioderegnskap.

Funksjoner

 • Komplett årsoppgjør
 • Alle skjema og ligningspapirer
 • Alle selskapsformer
 • Elektronisk innlevering til Altinn
 • Gode importmuligheter
 • Aksjonærregister
 • Verdipapirregister
 • Anleggsmiddelregister
 • Nøkkeltallsanalyser
 • Kontantstrømsanalyse
 • Perioderegnskap
 • Grunnboksoppslag

Kom godt i gang allerede i dag

Bruk e-conomic gratis i 14 dager, bli kjent med alle funksjonene og lag din første faktura på fem minutter.

Prøv gratis