Sender...

Goodwill - Hva er goodwill?

Når et selskap har et merke med et visst rykte og en viss status, bidrar disse faktorene med å gi selskapet en større eller mindre verdi. Dersom denne verdien er positiv, kalles det ofte for goodwill.

e-conomic regnskapsprogram er tilrettelagt for bokføring av goodwill. Du må bare opprette kontoen manuelt. Les her hvordan du oppretter konti i e-conomic.

Måling av Goodwill

Et kjent varemerke har større goodwill enn et ukjent selskap. Goodwill går inn under kategorien anleggsmidler, noe som har verdi i selskapet over en lengre periode.

I og med at goodwill ikke er noe man fysisk kan se eller "ta på", kan det iblandt være vanskelig å beregne den merverdien som goodwill gir. Det er derfor goodwill er betegnet som en immateriell merverdi innenfor regnskapet.

Goodwill kan måles ved å se på forskjellen mellom den bokførede verdien av et selskap og den totale verdien av selskapet. Ved salg av selskapet er det den totale verdien som tas hensyn til.

Hva regnes som goodwill?

Det er mange faktorer som kan inkluderes ved beregning av et selskaps goodwill:
  • Når et selskap har en dedikert og solid kundebase, ansees dette som goodwill. Dersom kundene har respekt for selskapet, vil disse være potensielle ambassadører kan spre positivt budskap om selskapet. Desto flere kunder som anbefaler et selskap, desto mer verdi tilføres selskapet.
  • Om et selskap kjører en stor markedsføringskampanje, kan effekten påvirke fremtidig goodwill.
  • Andre faktorer som kan føre til goodwill kan være nye integrasjoner eller partnere, nye avtaler osv.
For å oppsummere, kan goodwill karakteriseres som noe som kan generere en større verdi i selskapet i fremtiden.

Goodwill i regnskapet

Ved kjøp av et selskap er prisen ofte høyere enn det som er selskapets bokførte verdi, og differansen er verdien på selskapets goodwill. Goodwill vil vises som "kjøpt goodwill" i balanseregnskapet hos det kjøpende selskapet.

Må jeg skatte av goodwill?

Goodwill er en eiendel, noe som betyr at goodwill beskattes på lik linje som andre immaterielle eiendeler. Se regnskapsloven for beskatning av immaterielle eiendeler, eller se BDOs forklaring av immaterielle eiendeler.

Hva er badwill?

I de tilfeller der goodwill ikke er et positivt tall vil dette kalles badwill.

Badwill er hva som påvirker nedgangen i selskapets verdi da aksjonærer og andre interessenter finner ut av eventuelle negative handlinger eller annet som strider imot god forretningsskikk.

Et selskap kan bli negativt påvirket av badwill gjennom tap av kunder og leverandører, lavere omsetning, tap av markedsandeler osv.

Relaterte sider

×

Har du en venn

som vil finne denne siden nyttig?

×

Feil

Beklager, men systemet har registrert for mange forsøk på å sende e-posten innenfor en for kort tidsperiode. Vennligst vent litt og forsøk igjen.

Lukk vinduet


Chat