Sender...

Egenkapital - Hva er egenkapital?

Egenkapital er den delen av kapitalen som innehaverne eier selv. Egenkapital, sammen med selskapets gjeld, utgjør eiendelene.

I e-conomic regnskapsprogram vises din virksomhets egenkapital i saldobalansen. Rapporten saldobalanse er en av mange funksjoner i e-conomic regnskapsprogram.

Innskutt egenkapital og opptjent egenkapital

Dersom gjelden overstiger egenkapitalens verdi, er egenkapitalen negativ. Dette er nøkkeltall når man snakker om selskapets økonomiske situasjon.

Egenkapitalen deles ofte inn i innskutt egenkapital og opptjent egenkapital. Innskutt egenkapital er penger eller eiendeler som eierne plasserer i selskapet. Opptjent egenkapital er den verdien eierne holder igjen i selskapet av tidligere års overskudd.

Regnskapsloven om egenkapital

I loven om årsregnskap (regnskapsloven), omtales egenkapital i forhold til selskapsformer/emner.


Et lite utdrag:

§ 7-25. Egenkapital
Opptjent egenkapital skal spesifiseres.

Det skal opplyses om endringer i egenkapitalen i løpet av regnskapsåret. Det skal gis opplysning om innholdet i hver enkelt egenkapitaltransaksjon. Opplysningene kan i stedet gis i oppstillingen av endringer i egenkapitalen.

Samvirkeforetak som har medlemskapitalkonti i samsvar med lov om samvirkeforetak § 29, skal gi opplysninger om årets utbetaling og avsetning. Det skal også opplyses om eventuelle vedtektsbestemmelser og årsmøtevedtak eller forslag til vedtak knyttet til medlemskapitalkonti.

Les mer i Regnskapsloven.

Relaterte sider

×

Har du en venn

som vil finne denne siden nyttig?

×

Feil

Beklager, men systemet har registrert for mange forsøk på å sende e-posten innenfor en for kort tidsperiode. Vennligst vent litt og forsøk igjen.

Lukk vinduet


Chat